arrow left1/4arrow right

048 שדרוג רחוב דוד המלך

נקודת מפגש: כיכר פלומר, ליד מלון "קסיה".

רחוב דוד המלך הוא מהחשובים והיפים ברחובות ירושלים. לאורכו ניצבים בתי יוקרה ומוסדות וכן בתי המלונות המארחים את האורחים הרשמיים של מדינת ישראל, אולם ההליכה בו הייתה עד לאחרונה מקוטעת ומסורבלת. הסיור עם אדריכל אבנר סימון ממשרד ארד סימון אדריכלים יתקדם לאורך הרחוב, יספר את תולדותיו ויציג את עבודות השדרוג שבוצעו בו תוך הקפדה על עקרונות השימור ושמירה על אופיו, וכללו החלפת תשתיות, הרחבת מדרכות, יצירת שביל אופניים, נטיעת עצים ושתילת צמחים ושילוב ריהוט רחוב חדש.

משך הסיור כשעה וחצי.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
קיימותקיימות
אין צורך ברישום

2 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום מוקדם. 

אין צורך ברישום
שישי, 5.4, 15:00.
שבת, 6.4, 15:00.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו