arrow left1/2arrow right

025 רוח הרפאים של בווינגראד

נקודת מפגש: גן דניאל, מאחורי תחנת הרכבת הקלה של העירייה (כיכר ספרא), ברחוב יפו.

מגרש הרוסים עומד על תילו קרוב ל־150 שנה. רק שנתיים מתוכן – בין תחילת 1946 למאי 1948 – היה מתחם צבאי מבוצר שבו מפטרלים שוטרים חמושים וסביבו פרושות תלתליות. אולם תקופה זו – שבה כונה המתחם בלגלוג בווינגראד, ע"ש שר החוץ הבריטי בווין וביצורי סטלינגרד– נחקקה בזיכרון ההיסטורי של תושבי העיר ותושבי המדינה. 

הסיור המעגלי שיוביל ד"ר עדו ליטמנוביץ' יתחקה אחר שרידי הביצורים, תסופר בו ההיסטוריה של בווינגראד ויודגם כיצד ומדוע התנתק המושג "בווינגראד" מהאתר הפיזי וקיבל חיים משל עצמו.

משך הסיור כ־50 דקות.

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו