arrow left1/6arrow right

031 קרחת יער אורבנית

נקודת מפגש: במרצפת העגולה שבמרכז כיכר ציון.

אדריכלים מיה עתידיה, מעין טוקי כרמל ותמיר מנצור כרמל – האחראים על עיצובה החדש של כיכר ציון כקרחת יער אורבנית – יציגו את הרעיונות והעקרונות התכנוניים העומדים בבסיס התכנון המחודש של הכיכר, תוך סקירת ההיסטוריה שלה וסוגי השימושים והפעילות בה. בסיור תוסבר חשיבותם של עצים בוגרים במרחב הציבורי והאתגרים שבשתילתם. 

התכנון זכה במקום הראשון בתחרות לתכנון כיכר ציון.

הפרויקט בוצע על ידי עיריית ירושלים באמצעות חברת עדן.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו