arrow left1/4arrow right

028 קק"ל 6

רחוב קק"ל 6, רחביה.

אדריכלי השימור והבניין החדש: ארד סימון אדריכלים, 2022.

סיור עם אדריכלית סלמה מילסון ארד בפרויקט המורכב מבניין מגורים היסטורי שנבנה בשנות ה־30 של המאה ה־20 על אדמות שנחכרו ממנזר רטיסבון, ומתוספת עכשווית. בבניין ההיסטורי שכן צינקוגרפיה פיקובסקי – בית מלאכה שבו יוצרו גלופות לשטרות ולמסמכים שונים, בין היתר עבור ההגנה, מוסדות היישוב והבריטים. בשנות ה־80 נרכש הבניין על ידי קק"ל כדי לשמש כבניין משרדים של חברת הימנותא.

בסיור יוצגו האתגרים האדריכליים בפרויקט: הפיכת בית דירות לבניין משרדים עדכני ונגיש ותוספת שלוש קומות חדשות בעלות קירות מסך, ששטחן גדול מהתכסית של הבניין המקורי, כך שהן מרחפות מעליו ומקרות את רחבת הכניסה – כל זה תוך התמודדות עם תוכנית השימור של רחביה.

בסיור יתוארו גם ההתערבויות הקונסטרוקטיביות שנדרשו בפרויקט ויוצג חדר המדרגות המקורי ששומר במלואו.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אין צורך ברישום

סיור ל־30 הבאים הראשונים. אין צורך ברישום מוקדם.

אין צורך ברישום
חמישי, 11.4, 14:00.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו