arrow left1/2arrow right

035 ממערב למזרח

נקודת מפגש: כיכר הדוידקה.

אדריכלית דנה בורשטיין, מנהלת תחום תכנון בחברת עדן (החברה לפיתוח כלכלי של ירושלים), תוביל סיור ברחוב הנביאים בואכה מזרח העיר – מהצירים ההיסטוריים בירושלים, המחבר בין מרכז העיר למרכז העסקים של המגזר הערבי ולעיר העתיקה, ומשמש כדופן עירונית חשובה גם לשכונות המע"ר החרדי. בסיור ידובר על תפקודו הייחודי של הרחוב כקו תפר עירוני המחבר בין אוכלוסיות שונות ויוצגו התוכניות העתידיות שמקדמת בו עיריית ירושלים והפעולות שמבצעת חברת עדן לפיתוח המרחב בשני חלקיו – המערבי והמזרחי. במהלך ההליכה על הציר יוצגו סוגיות התכנון העירוני בירושלים כפי שהן באות לידי ביטוי בשטח: שימור מול פיתוח, תנועה במרכז העיר, שיתוף ציבור ותכנון עבור מגוון אוכלוסיות, ותידון אפשרות איחודם של שני חלקי הרחוב.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו