arrow left1/3arrow right

071 פוליטיקה של בתי קברות: שיח' באדר כמקרה בוחן

נקודת מפגש: ברחבת אנדרטת "נזכור" בפינת שדרות יצחק רבין ורוטשילד, מתחת לבית המשפט העליון ומול חניון הסינמה סיטי.

מערכות היחסים, העימותים ושיתופי הפעולה בין קהילות בחברה היהודית בירושלים משלהי התקופה העות'מאנית ועד 1948, כפי שהם מתבטאים בבתי קברות – הם נושא עבודת הדוקטורט של הארכיאולוג ומורה הדרך יהושע לביא. בסיור שיוביל באנדרטת שיח' באדר א' ובבית הקברות שיח' באדר ב' יציג לביא את השדה המורכב של הקבורה היהודית בארץ ישראל באותן שנים ואת האירועים והכוחות שהשפיעו עליו – בהם התפצלות החברות קדישא בהר הזיתים (1856) ושרשרת בתי הקברות שהוקמו בעיר בעקבות מלחמת העצמאות – ויראה כיצד הובילה הקבורה לפיצול קהילות ולהפך, מי נקבר ומי נדחה, אלו שימושים נוספים היו לבתי הקברות ואיך באות לידי ביטוי בקבורה תפיסות עולם שונות.

בסיור יתייחס לביא גם לשיטות הקבורה (בבית הקברות בשיח' באדר הומצאה הקבורה בארונות לחיילים) ויציג אנקדוטות קבורה מקומיות כמו חייל צה"ל בעל קבר כפול (בשני בתי קברות), קברים למי שלא נקברו, קברים ללא שם, ויסביר מדוע מצבה אינה מקור היסטורי אמין.

את המחקר עורך לביא במסגרת המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן.

מומלץ להצטייד בכובע ובכיסא מתקפל.

משך הסיור כשעה וחצי.

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו