פארק ירושלים: עמק רפאים

אדריכלות נוף: מנעד (תכנון נוף בע"מ); פרויקט בביצוע.
סיור קצר עם אדריכל שלומי זאבי בפרויקט שיזמה הרשות לפיתוח ירושלים. הפרויקט הוא החלק הראשון של פארק עמק רפאים המושלם בימים אלה ומהווה מרכיב אחד בפארק ירושלים – הפארק המטרופוליני העוטף את ירושלים ושטחו הכולל הוא כ-15 אלף דונם. בסיור יציג זאבי את הרציונל שמאחורי הפרויקט: שיקום אפיק הנחל והפיכתו לפארק ליניארי מגוון המהווה יחידת חיבור מערבה, אל נוף הטרסות והמורשת החקלאית בואכה בתיר; ומזרחה, לציר המסילה בואכה מרכז העיר. הסיור יציג את ההתערבות הנופית בפרויקטואת המשמעות האורבנית של הפארק תוך התייחסות  לפרויקטים נוספים המתוכננים באזור.

סיור פתוח. אין צורך ברישום מוקדם.

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו