arrow left1/6arrow right

29 עין חניה

נקודת מפגש: מעגל התנועה בכניסה לאתר הממוקם בצמידות לכביש המחבר בין עין יעל להר גילה (דרך וואלג'ה).

פרויקט ביוזמת מנהלת פארק ירושלים. ניהול ומימון: הרשות לפיתוח ירושלים. הפרויקט בשיתוף רשות העתיקות, קק"ל רשות הטבע והגנים, משרד ירושלים ומורשת ועיריית ירושלים. ביצוע: רשות העתיקות. אדריכלית נוף: איריס טל גולדברג ממשרד רביב־טל אדריכלות סביבתית. אדריכל: אבי משיח, רשות העתיקות. 2018.

הזדמנות לגלות מעיין יפהפה (ויבש כעת) – אחד המעיינות בפארק מטרופוליני נחל רפאים – ואת המתחם הפסטורלי שסביבו שהוא גם אתר ארכיאולוגי חשוב (סנט פיליפוס) אשר ממצאיו הם מימי בית המקדש הראשון ואילך.

הסיורים שיובילו אדריכלית הנוף איריס טל גולדברג, זאב הכהן מתכנן מחוז ירושלים ברשות הטבע והגנים והארכיאולוג ד"ר יובל ברוך, יעברו בשבילי האתר ויינתנו בהם הסברים על האזור, על מערכות המים הקדומות והממצאים הארכיאולוגיים הנדירים שנמצאו בו (בהם שרידי וילה מהתקופה הביזנטית) ועל המערכת החקלאית אשר התפתחה בו בתקופות שונות. יוצגו גם עבודות הפיתוח שבוצעו באתר אשר במסגרתן שוחזרו מערכת המים והטראסות החקלאיות.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע בלתי נגישאירוע בלתי נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו