arrow left1/5arrow right

27 סיפור (לא) פשוט

בית עגנון, רחוב קלוזנר 16, תלפיות.

אדריכל: פריץ קורנברג, 1931; אדריכלי שימור: סלמה מילסון-ארד ואבנר סימון, 2007־2008.

מה היה מקומן של הנשים בבתי האישים בארץ ובעולם במאה ה־20 בכלל ומה היה מקומן של  הנשים בחייו של עגנון בפרט? פרופ' ורד, ויניצקי-סרוסי, לשעבר דיקנית הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית, תפתח את הביקור בבית עגנון בהרצאה על מגדר בבתים מוזיאליים, ואחריה יתקיים סיור מודרך בביתו של הסופר חתן פרס נובל לספרות, ש"י עגנון, שעבר שיפוץ ושימור ונפתח מחדש לקהל ב־2009.

את הסיור ידריכו חברי צוות הבית ויוצגו בו סיפור בנייתו של הבית וקורות חייו של ש"י עגנון, בדגש על מושג הבית ביצירתו.

ב־17:00 עד 17:30 הרצאה; ב־17:30 סיור בבית.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו