3800 סיור בעקבות פרויקט שימור ושיקום חומות ירושלים

אדריכל השימור אבי משיח יוביל את הסיור בפרויקט שמטרתו שימורן ושיקומן של חומות ירושלים, המצויות כיום ברמות שונות של בליה ושל הרס. הסיור יעלה משער יפו לטיילת החומות לכיוון שער ציון, שטופל במסגרת הפרויקט, ויחזור דרך קטעי החומה המערבית. בסיור המיועד לאדריכלים, לאנשי שימור ולסטודנטים ייסקרו דילמות שעלו בתכנון הפרויקט, ייחשפו תהליכי השימור ותיבחן התוצאה בקטעים שטופלו.
הפרויקט המקיף ממומן על ידי משרד ראש הממשלה, מנוהל על ידי הרשות לפיתוח ירושלים ומבוצע על ידי מִנהל השימור של רשות העתיקות.
סיור ברישום מוקדם מוגבל ל-40 משתתפים.

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו