arrow left1/2arrow right

068 סדר היום

בית המודל, כיכר ספרא, בניין 1, קומה 0.

ערב עם האדריכלים ומובילי התכנון בעיריית ירושלים ובחברת עדן, שבו יציגו את הנושאים התכנוניים הבוערים, המעסיקים את כולנו ונוגעים לעתידו הקרוב והרחוק של המרחב הציבורי בעיר, להתחדשות שכונותיה של ירושלים ולסוגיות של שימור מול התחדשות במרחב העירוני הרגיש של עיר הקודש.

בסדרת הרצאות בזק ענייניות בבית המודל, יוצגו בין השאר: שימור בורות המים; הנגשת הבריכה ההיסטורית בימק"א; הגברת ההליכתיות בעיר; חידוש מתחם התחנה ותחנת הרכבת הכבדה, תכנית עירונית לתרבות, תכנית עירונית לגגות מועילים, תכניות הצללה וייעור ועוד.

ב־20:00 תתקיים שיחה בין מהנדס העיר, אינג' יואל אבן, ויו"ר התאחדות האדריכלים, אדריכלית ארנה אנג'ל, בהשתתפות הקהל.

 

השתתפות ברישום מוקדם במייל: jerusalem.udc@gmail.com 

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
קיימותקיימות
אין צורך ברישום

השתתפות ברישום מוקדם במייל: jerusalem.udc@gmail.com

אין צורך ברישום
חמישי, 26.10, 17:00־21:00.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו