arrow left1/4arrow right

073 סדר היום

בית המודל, כיכר ספרא, בניין 1, קומה 0.

ערב עם האדריכלים ומובילי התכנון בעיריית ירושלים ובחברת עדן, שבו יציגו את הנושאים התכנוניים הבוערים, המעסיקים את כולנו ונוגעים לעתידו הקרוב והרחוק של המרחב הציבורי בעיר, להתחדשות שכונותיה של ירושלים ולסוגיות של שימור מול התחדשות במרחב העירוני הרגיש של עיר הקודש.

בסדרת הרצאות בזק ענייניות בבית המודל, יוצגו בין השאר: שימור בורות המים; הנגשת הבריכה ההיסטורית בימקא; הגברת ההליכתיות בעיר; חידוש מתחם התחנה ותחנת הרכבת הכבדה ועוד. ב־20:00 תתקיים שיחה בין מהנדס העיר, אינג' יואל אבן, ויו"ר התאחדות האדריכלים, אדריכלית ארנה אנג'ל, בהשתתפות הקהל.

 

נוף ומרחב ציבורי, אדריכל העיר
מים חיים: שיקום נחל קדרון – אדר' נוף, רחל וינר
גן העצמאות – אדר' נוף ברברה אהרונסון
עיר המעלות: אמצעים מכניים לתנועה בירושלים – אדר' סטיב קולקר, תכנית אב לתחבורה
ירושלים הולכת – אדר' רונית מורדוך, צוות אדריכל העיר

 

שימור 
נוף אורבני לשימור- אדר' שרון דינור, ממונה על מחלקת השימור
אמת המים ההיסטורית – אדר' יהונתן צחור, מחלקת השימור
בורות המים – אדר' שרון דינור, ממונה על מחלקת השימור
הנגשה בימק"א – אדר' שעיה רוט

 

חברת עדן, לפיתוח כלכלי בירושלים
תכנית ההצללה וייעור עירוני – אדר' אביטל צברי
מרכז העיר ירושלים – אדר' ייטב בוסירה
הרכבת באה – אדר' דנה בורשטיין, סמנכ"לית תכנון ונכסים חברת עדן
מדיניות גגות -אדר' עמוס דר ואדר' מורן עמיקם

 

אגף תכנון עיר
התחדשות עירונית – עין אילוזה, אדר' נעה חדוות, אגף תכנון
תכנית אב לקריית הלאום – אדר' נטע גולשיין, אגף תכנון
תכנית אב לתלפיות – שלום כהן, אגף תכנון
תכנון מבני ציבור – עופר אהרון, מדיניות התכנון
תהליכי תכנון במציאות דינאמית – אדר' רועי לביא, מנהל אגף תכנון עיר

 

 דיבור ישיר
אדר' ארנה אנג'ל, יו"ר התאחדות האדריכלים בשיחה עם מהנדס העיר, יואל אבן

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
קיימותקיימות
אין צורך ברישום

הרצאות פתוחות. אין צורך ברישום מוקדם.

אין צורך ברישום
חמישי, 11.4, 17:00־21:00.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו