arrow left1/6arrow right

120 מול איתני הטבע

נקודת מפגש בווייז: בית חולים איתנים (עילית). חנייה בכניסה לבית החולים.

סיור בהדרכת ד"ר גדי לובין – מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש איתנים כפר שאול – שיתמקד בהיערכות בית החולים לשרפה ובהתמודדות צוותו עם השרפה הגדולה בתולדות המדינה שהתחוללה באזור באוגוסט האחרון.

בסיור יספר ד"ר לובין כיצד פונו קמפוס איתנים עילית וקמפוס איתנים תחתית על כל יושביהם – 144 מטופלים ואנשי צוות – במבצע הרואי, מהיר וללא נפגעים בגוף, תוך שהאש מתקרבת למבנה במהירות.

בסיור יתוארו ההכנות לפינוי ושאר אירועי אותו היום, וכן יובא סיפורו ההיסטורי של איתנים וגלגוליו מבית יתומים לבית חולים לשחפת ולבית חולים פסיכיאטרי כיום.

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו