arrow left1/2arrow right

32 מודרניזם בתנועה

אודיטוריום המחלקה לארכיטקטורה בצלאל, בבניין ההיסטורי ברחוב בצלאל 1 (קומת הקרקע). 

באוהאוס והעיר הלבנה מקושרים בדרך כלל לתל אביב, אבל הסגנון הבינלאומי באדריכלות היה נפוץ לא פחות בשנות ה־20־40  בירושלים, בחיפה ובקיבוצים, ואף פיתח בכל מקום מאפיינים מקומיים ייחודיים.

הרצאתו של רוני שולר מבית ספר באוהאוס בוויימאר אשר בגרמניה תסקור את התופעה האדריכלית המרתקת של המודרניזם שהתפתח בארץ בתקופת המנדט ותציג את המחקר אשר מפורט בספר "The Transfer of Modernity" (שערכו שולר ופרופ' יורג סטבנאו) הבוחן את שגשוגו של הסגנון הבינלאומי בארץ ישראל של תחילת המאה ה־20 ואת הטכניקות, התפיסות והדמויות אשר השפיעו עליו ויצרו את התופעה הייחודית בתולדות האדריכלות המודרנית.

ההרצאה באנגלית.

ההרצאה מתקיימת בשיתוף המחלקה לארכיטקטורה באקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו