arrow left1/3arrow right

077 מהפך!

נקודת מפגש: לובי הכניסה למלון VERT (קראון פלאזה לשעבר), מדרום לבנייני האומה. הכניסה משדרות הנשיא השישי.

הכניסה לעיר ואזור קריית הלאום עוברים בימים אלה שינוי פיזי דרמטי שמאחוריו שינוי תפיסתי ותכנוני מהותי במערכת היחסים בין מבני השלטון למרחב הציבורי – ממרחב המנוכס על ידי מבני שלטון וסגור לציבור, למדרחוב מסחרי ומזמין להולכי רגל, שמבני השלטון משולבים בו.

אדריכל ינאי אפלבוים מצוות אדריכל העיר ירושלים יוביל את הסיור שיציג את שאלות האופי והזהות העירונית שהעסיקו את המתכננים בתכנון המרחב השלטוני הפתוח של קריית הלאום ואת השינויים התפיסתיים שהתחוללו ביחס בין העירוני המקומי לממשלתי הלאומי וכיצד הם באים לידי ביטוי בכוונות התכנוניות העתידיות למרחב.

הסיור יתחיל בתצפית מגג מלון VERT. הגישה לגג אינה נגישה לבעלי מוגבלויות והתפוסה בו מוגבלת ל־30 איש. המשך הסיור במרחב הציבורי נגיש (בהתאם לטופוגרפיה המקומית) ואינו מוגבל במשתתפים. הסיור יסתיים ליד הסינמה סיטי.

משך הסיור כשלוש שעות. 

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו