arrow left1/4arrow right

67 מבית מצורעים לבית יוצרים

בית הנסן – מרכז לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה, רחוב גדליה אלון 14, טלביה.

אדריכל: קונרד שיק, 1887.

בית פתוח בבית הנסן ששימש כבית מחסה למצורעים ולאחר מכן – כמרפאת חוץ לטיפול במחלת הנסן. המתחם היה סגור למבקרים ואפוף מסתורין עד שנת 2000 עם עזיבתו של אחרון המטופלים. לאחר תקופה של עבודות שיפוץ ושימור נפתח הבית ב־2013 ומשמש כמרכז עיצוב מדיה וטכנולוגיה וכמקום משכנם של קבוצות אמנים ומעצבים ושל התוכניות לתארים מתקדמים של בצלאל.

במהלך ימי בתים מבפנים אפשר יהיה לבקר במתחם ובתערוכה ההיסטורית המחודשת המגוללת את סיפורו של בית המחסה למצורעים מאז הקמתו בסוף המאה ה־19, עד היום – כשהוא משמש בית של תרבות.

על קירות החלל נפרס ציר זמן המתווה את השינויים הרבים שחלו במתחם במהלך יותר ממאה שנה בתחומי הרפואה, החברה והתרבות. בתערוכה שבמקום מוצגים רהיטים מקוריים של בית המחסה, חפצים אישיים של מטופלים ופריטים רפואיים שנותרו במתחם לאחר סגירתו של בית המחסה.

 

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו