arrow left1/5arrow right

051 מבית מצורעים לבית יוצרים

בית הנסן – מרכז לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה, רחוב גדליה אלון 14, טלביה.

אדריכל: קונרד שיק, 1887; אדריכל שימור: נחום מלצר, 2013; משה שפירא, 2023.

בית פתוח וסיורים בבית הנסן ששימש כבית מחסה למצורעים, ולאחר מכן – כמרפאת חוץ לטיפול במחלת הנסן. המתחם היה סגור למבקרים ואפוף מסתורין עד שנת 2000, עם עזיבתו של אחרון המטופלים. לאחר תקופה של עבודות שיפוץ ושימור נפתח הבית ב־2013 ומשמש כמרכז תרבות לעיצוב מדיה וטכנולוגיה וכמקום משכנם של דיירים יוצרים וגופי תרבות.

במהלך ימי בתים מבפנים אפשר יהיה לבקר במתחם, בתערוכות המתחלפות ובתערוכה ההיסטורית המגוללת את סיפורו של בית המחסה למצורעים מאז הקמתו בסוף המאה ה־19 עד היום.

על קירות החלל נפרס ציר זמן המתווה את השינויים הרבים שחלו במתחם במהלך יותר ממאה שנה בתחומי הרפואה, החברה והתרבות. בתערוכה מוצגים רהיטים מקוריים של בית המחסה, חפצים אישיים של מטופלים ופריטים רפואיים שנותרו במתחם לאחר סגירתו של בית המחסה.

 

יריד העיצוב  המקומי "פרימוורה" יהיה פתוח לקהל ביום חמישי ה-11 באפריל בין השעות 22:00-15:00, וביום שישי ה-12 באפריל בין השעות 15:00-10:00.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אין צורך ברישום

בית פתוח וסיורים פתוחים. אין צורך ברישום מוקדם.  

אין צורך ברישום
חמישי, 4.4, 11:00 ו-12:00.
שישי, 5.4, 11:00.
בית פתוח ביריד עיצוב מקומי "פרימוורה", חמישי 11.4, 22:00-15:00.
בית פתוח ביריד עיצוב מקומי "פרימוורה", שישי, 12.4, 15:00-10:00.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו