arrow left1/4arrow right

055 מבית מצורעים לבית יוצרים

בית הנסן – מרכז לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה, רחוב גדליה אלון 14, טלביה.

אדריכל: קונרד שיק, 1887; אדריכל שימור: נחום מלצר, 2013.

בית פתוח וסיורים בבית הנסן ששימש כבית מחסה למצורעים, ולאחר מכן – כמרפאת חוץ לטיפול במחלת הנסן. המתחם היה סגור למבקרים ואפוף מסתורין עד שנת 2000, עם עזיבתו של אחרון המטופלים. לאחר תקופה של עבודות שיפוץ ושימור נפתח הבית ב־2013 ומשמש כמרכז תרבות לעיצוב מדיה וטכנולוגיה וכמקום משכנם של דיירים יוצרים. פועלים בו בין השאר תוכנית התארים המתקדמים של בצלאל לעיצוב, מגזין "ערב רב", מרכז מעמותה לאמנות ומחקר ועפאים – בית קפה וחנות משק.

במהלך ימי בתים מבפנים אפשר יהיה לבקר במתחם, בתערוכות המתחלפות ובתערוכה ההיסטורית המגוללת את סיפורו של בית המחסה למצורעים מאז הקמתו בסוף המאה ה־19 עד היום.

על קירות החלל נפרס ציר זמן המתווה את השינויים הרבים שחלו במתחם במהלך יותר ממאה שנה בתחומי הרפואה, החברה והתרבות. בתערוכה מוצגים רהיטים מקוריים של בית המחסה, חפצים אישיים של מטופלים ופריטים רפואיים שנותרו במתחם לאחר סגירתו של בית המחסה.

סיורים מודרכים יתקיימו בחמישי, 18.11, ב־11:00 וב־12:30.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו