arrow left1/2arrow right

75 מאחורי הקלעים של הדמוקרטיה הישראלית

נקודת מפגש: רחבת הכניסה למשכן הכנסת (מיד לאחר הבידוק הביטחוני).

אדריכלים: יוסף קלרווין, דב ורם כרמי; אדריכלות פנים: דורה גד ואריה ל' נוי; 1966. הרחבה ראשונה: א' ארמון (מע"צ), א' קפואה; אדריכלות פנים: הנס גרוס, 1992. הרחבה שנייה: נחום מלצר וגיא איגרא; אדריכלות פנים: ליאורה וינוגרד ותמר כרמי, 2007.

שני סיורים שיתמקדו במורכבותה של הדמוקרטיה הישראלית, בתפקידי חברי הכנסת הכנסת ובקשר ההדוק בין עבודת הכנסת לחיי היומיום של אזרחי מדינת ישראל ומתאמים בעיקר לבעלי ידע על הממשל בישראל.

הסיור ב-18:30 כולל מפגש עם מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורביץ ועם עו"ד הודיה קיין – מנהלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת – והוא מתאים בעיקר לבעלי ידע על הממשל בישראל.

הסיור ב-19:00 כולל מפגש עם עו"ד איל ינון, היועץ המשפטי של הכנסת או עם עו"ד ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית לוועדת הכנסת.

במהלך הסיורים יועלו סוגיות שונות הנוגעות לדמוקרטיה הישראלית כגון היחסים בין הרשויות, דיפלומטיה פרלמנטרית, משמעת סיעתית והשינויים שחלו לאורך השנים בתפקידיהם של חברי הכנסת. הסיורים יכלול כניסה לאזורים שהכניסה אליהם מוגבלת בדרך כלל לציבור. משך הסיורים כשעתיים.

לפני הסיורים תתקיים קבלת פנים שבה יישא מנכ"ל הכנסת מר אלברט סחרוביץ דברי ברכה, ולאחר מכן ירצה האדריכל נחום מלצר על משכן הכנסת. משך קבלת הפנים כ־45 דקות.

עקב הסדרי האבטחה שבמשכן יש להגיע לכניסה הראשית של הכנסת (שער פלומבו), כחצי שעה לפחות לפני תחילת הביקור. לא תתאפשר כניסה ללא רישום מוקדם. הכניסה למשכן ללא תיקים ויש להציג בפתח תעודת זהות. הסיור מיועד לבני 14 ומעלה והכניסה כפופה לקוד לבוש.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו