arrow left1/6arrow right

108 לתכנן את הכותל

נקודת מפגש: רחבת רבינוביץ', בקצה מעלות רבי יהודה הלוי (המדרגות העולות מרחבת הכותל).

סיור עם פרופ׳ אדר׳ אלונה נצן-שיפטן – ראש המרכז לחקר המורשת הבנויה ע״ש אבי ושרה ארנסון בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון – בעקבות ספרה נושא הפרסים Seizing Jerusalem: The Architectures of Unilateral Unification.

הסיור יתחקה אחר השתלשלות האירועים שהתרחשו ביוני 1967, החל מהריסתה של שכונת המוגרבים הסמוכה לכותל המערבי על ידי ארגון גמלאי הקבלנים עד הקמת  רחבת התפילה הנוכחית במקום השכונה.

בסיור תתאר נצן-שיפטן את התפתחותן של התוכניות השונות לרחבת הכותל, בהן עיצוביהם של אדריכל הנוף שלמה אהרונסון והפסל איסאמו נוגוצ׳י, תוכניתו של האדריכל לואי קאהן ותוכניתו של משה ספדי אשר אושרה לבסוף.

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו