arrow left1/3arrow right

030 הפתעות מאוספי הנשיא יצחק בן־צבי

רחוב אבן גבירול 14, רחביה.

מפגש עם חוקרת חפצי המורשת, רות עיטם־פכטוביץ, שבו יוצגו תגליות היסטוריות ויסופרו סיפורים מרתקים על מתנות וחפצים שתועדו במיזם "ארץ חפץ" לרישום אוצרות מורשת באוספים ובבתי אוסף. חפצים אלו שמורים בכספות צריף הנשיא, ויוצגו לקהל לרגל בתים מבפנים.

המפגשים הם חלק מיום פתוח במתחם יד בן־צבי במהלכו יתקיימו במתחם גם יריד חקלאים מהדרום, מהבקעה ומצפון הארץ, בשיתוף "חקלאות ישראלית", דוכני אמנות, קפה ופרחים לשבת.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
אין צורך ברישום

2 מפגשים ל־40 הראשונים. אין צורך ברישום מוקדם.

אין צורך ברישום
שישי, 5.4, 9:30 ו־11:00.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו