arrow left1/5arrow right

057 הפלמ"ח 1

רחוב הפלמ"ח 1.

אדריכלים : זיידמן אדריכלים (מתכננת אחראית במשרד : שרה לאה אידנסון), עיצוב פנים: זיידמן אדריכלים וקרן צבאן, 2023.

הצצה לבניין מגורים חדש הכולל חמש דירות שנבנה כתוספת על חזית של בניין בסגנון הבינלאומי משנות ה־30 של המאה ה־20, שיועדה לשימור. בסיורים שיובילו מתכנני הבניין יומחש מקרה פרטי של התמודדות עם שימור מסוג זה, שכלל חשיפה של החזית המקורית וניסיון לשלב בחלקים החדשים אלמנטים של הסגנון הבינלאומי – חדר מדרגות בנוי זכוכית, מרפסות אופקיות וצוהר עגול. בבניין משולב מתקן חניה אוטומטי חדשני. הסיורים יכללו ביקור בדירות.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
אירוע נגישאירוע נגיש
אין צורך ברישום

7 סיורים פתוחים. אין צורך ברישום מוקדם. 

אין צורך ברישום
חמישי, 11.4, 16:00, 17:00 ו־18:00.
שישי, 12.4, 9:00, 11:00, 14:00 ו־16:00.
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו