arrow left1/1arrow right

111 האחוריים של ירושלים

נקודת מפגש: שער ציון.

"קנאות, אפלה וזוהמה שוכן ברחובותייך רעי הריח", כתב הרצל על ירושלים בשנת 1898. הסיור עם רועי אופנבכר יתחקה אחר ירושלים של מטה ויעסוק בהיסטוריה של האשפה, הביוב וכל מה שעיר הנצח הקיאה מתוכה. בסיור שייכנס לעיר העתיקה דרך שער ציון, יֵרד אל השוק ויעלה במרוצת השנים והרחובות לכיוון שער יפו וכיכר העירייה, יחקור אופנבכר את המשמעות של הפסולת בהיסטוריה של העיר, יבדוק לאן הלכו הירושלמים בדורות הקדומים כדי להתפנות, יסביר מדוע פגש הרצל עיר כה מצחינה ויעלה את השאלה מה האשפה שלנו כיום מלמדת עלינו ומה יסיקו ממנה הארכיאולוגים שינברו בה בעוד אלף שנה.

 

close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו