arrow left1/6arrow right

134 בית עגנון

רחוב קלוזנר 16, ארנונה.

אדריכל: פריץ קורנברג, 1931; אדריכלי שימור: סלמה מילסון־ארד ואבנר סימון, 2007־2008.

סיור מודרך בביתו של הסופר וחתן פרס נובל לספרות, ש"י עגנון, שעבר שיפוץ ושימור ונפתח מחדש לקהל בשנת 2009. הסיור יודרך על ידי צוות הבית ויוצגו בו סיפור בנייתו של הבית וקורות חייו של עגנון, בדגש על סיפורו "מאויב לאוהב" על בניית הבית.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
סיור ברישום מוקדם

3 סיורים ל־20 משתתפים ברישום מוקדם.

ההרשמה תיפתח ב- 13.10 בבוקר

סיור ברישום מוקדם
שישי, 20.10, 11:00נותרו עוד 18 מקומות
שישי, 20.10, 12:00נותרו עוד 20 מקומות
שבת, 21.10, 11:00נותרו עוד 18 מקומות
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו