arrow left1/6arrow right

127 בית עגנון

רחוב קלוזנר 16, ארנונה.

אדריכל: פריץ קורנברג, 1931; אדריכלי שימור: סלמה מילסון־ארד ואבנר סימון, 2007־2008.

סיור מודרך בביתו של הסופר וחתן פרס נובל לספרות, ש"י עגנון, שעבר שיפוץ ושימור ונפתח מחדש לקהל בשנת 2009. הסיור יודרך על ידי צוות הבית ויוצגו בו סיפור בנייתו של הבית וקורות חייו של עגנון, בדגש על סיפורו "מאויב לאוהב" על בניית הבית.

בימי שבת בשעה 12:00 מתקיימת קבוצת קריאה בסיפורי ש"י עגנון אליה יהיה ניתן להצטרף.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
סיור ברישום מוקדם

2 סיורים ל־20 משתתפים ברישום מוקדם.

סיור ברישום מוקדם
שישי, 12.4, 11:00לא נותרו מקומות
להרשמה signup arrow
שבת, 13.4, 10:30נותרו עוד 1 מקומותלהרשמה signup arrow
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו