arrow left1/8arrow right

096 בין תל אביב לתלפיות

נקודת מפגש: המרכז המסחרי ברחוב לייב יפה 14-12, תלפיות.

החזון המקורי של מקימי שכונת תלפיות, המציינת השנה 100 שנים להקמתה, היה להקים לצד ירושלים כרך עירוני לתעשיינים בהשראת אחוזת בית (היא תל אביב) וכניגוד לשכונות נחלאות ומאה שערים שיצאו מהעיר העתיקה. לשם כך הופקד על תכנונה האדריכל ומתכנן הערים ריכארד קאופמן, המתכנן הראשי של ההתיישבות הציונית ומי שתכנן מאות יישובים חקלאיים ועירוניים. קאופמן תכנן להקים במקום "עיר" בעלת יותר מ־800 יחידות דיור אולם מסיבות גיאופוליטיות יחד עם כישלון הרכבת הרעיון נגנז.

בסיור שיוביל אדריכל השימור משה שפירא, תושב השכונה ומתכנן תוכנית השימור שלה, יוצגו הרעיון המקורי ומה שנבנה בפועל.

משך הסיור כשעה וחצי.

בית לשימור / סיור בנושא שימורבית לשימור / סיור בנושא שימור
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו