arrow left1/3arrow right

136 בין מקדש עתיק להיכל מודרני

מוזיאון ארצות המקרא, רחוב שמואל סטפן וייז 21, קריית המוזיאונים (מול מוזיאון ישראל).

אדריכל: זאב שיינברג, 1992.

סיור בהדרכת סמנכ"לית המוזיאון, אדריכלית ליאורה בארי, שיתמקד במבנה אשר תכנונו משקף את הרעיון והמסר שמאחורי הקמתו. בסיור יוצגו המאפיינים האדריכליים של מבנה המוזיאון השאובים מארצות המזרח הקדום ומשולבים בחזיתו המודרנית וכן מוצגים ומודלים מאוסף המוזיאון הממחישים שיטות בנייה עתיקות ותפיסות ואמונות הקשורות באלמנטים אדריכליים המופיעים על גבי חפצים עתיקים. הסיור יעבור בין מוצגים זעירים המספרים על היכלות ומקדשים, דגמים של ארמונות עתיקים ופרסקאות רומיים מקוריים שעיטרו את בתיהם של תושבי פומפיי.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו