arrow left1/4arrow right

82 ארכיון איינשטיין

בניין לוי (בניין מספר 8), קומה שנייה, חדר 202, קמפוס א.י.ספרא, האוניברסיטה העברית, גבעת רם.

הזדמנות לגלות את הארכיון שבו שמורים כתבי יד של אלברט איינשטיין, מכתבים שכתב ונכתבו אליו, תצלומים שלו והעתקים מדויקים (פקסימיליות) של טקסטים פרי עטו. המפגשים יכללו הרצאה קצרה שתתייחס גם לתרומתו המשמעותית של איינשטיין להקמתה של האוניברסיטה העברית, בין היתר בכך שהוריש לה את קניינו הרוחני.

הביקורים מתקיימים לרגל מלאות 140 שנה להולדתו.

אירוע נגישאירוע נגיש
close

רישום לאיגרת בתים מבפנים

לקבלת עדכונים וחדשות מבתים מבפנים אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה שלנו